• Spain 16 France Israel america
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
נמצאו 0 results. להציג תוצאות?
חיפוש מתקדם

₪ 0 עד ₪ 50,000,000

אפשרויות חיפוש נוספות
we found 0 תוצאות
x
x

Your search results

העברת דירת מגורים בין קרובים

פורסם על ידי niro on מאי 5, 2015
| 0

העברה מיחיד לקרובו, פטור ממס שבח, הקלה במס רכישה, תקנות מס רכישה, "קרוב", תקופת צינון, שמאי מקרקעין, חוק מיסוי מקרקעין, סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין, תקנה 20 לתקנות מס רכישה

 

העברת דירת מגורים מיחיד לקרובו כהגדרתה בחוק מזכה את המעביר בפטור ממס שבח על פי סעיף 62 (א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג 1963 (להלן:"חוק מיסוי מקרקעין") ואת הנעבר בפטור חלקי במס רכישה על פי תקנה 20 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה 1974 (להלן:"תקנות מס רכישה").

על פי תקנה 20 לתקנות מס רכישה:"במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, יהיה מס רכישה שליש ממס הרכישה הרגילה".

 

 

מלשון התקנה עולה, כי בעסקת העברת דירת מגורים בין קרובים ישולם שליש מס רכישה שהיה משתלם בעסקת מכירה בשוק החופשי.

 

מומלץ, בטרם הדיווח למשרדי מיסוי מקרקעין להעריך את שווי הדירה באמצעות שמאי מקרקעין.

 

יש ליתן את הדעת לכך שבעל דירת מגורים שקיבל אותה במתנה (או חלק ממנה) נדרש להמתין עד חלוף תקופת הצינון המנויה בחוק עת יחפוץ למכור את הדירה בפטור ממס שבח.

 

תקופת הצינון משתנה בהתאם לקרבה המשפחתית בין הצדדים לעסקה ובהתאם לשימוש שנעשה בדירה לאחר קבלתה.

 

תכנון מס מוקדם ושקול תוך היועצות בעו"ד העוסק בתחום דיני מיסוי מקרקעין עשוי למנוע חיובים מיותרים במס.

 

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטיו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עםעורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכוניםלמועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 

המשרד מספק קשת רחבה של שירותים משפטיים מקצועיים ואיכותיים בתחום המסחרי והאזרחי על כל היבטיו, לרבות ייצוג בעסקאות מקרקעין משלב המו"מ ועד להשלמת העסקה וסוגיות המס, ייצוג בעסקאות מכירה ורכישת דירות, שכירות, מגרשים, ייצוג רוכשי דירות מקבלנים, ייצוג בעסקאות על פי תמ"א 38 וייצוג משפטי בכל הערכאות והגופים המנהליים השונים. המשרד משרת לקוחות פרטיים ועסקיים, בארץ ובחו"ל. לקוחותינו זוכים לליווי אישי וצמוד בכל פעילויותיהם ובכלל זה, במהלך כל עסקה רלוונטית ו/או מיזם, משא ומתן, סכסוך והליכים משפטיים באשר הם.

כתובת ופרטי התקשרות: שירלי כהן – אדיב ע ו ר כ י  ד י ן  ד"ר אליהו 1, תל – השומר רמת גן 52621 טל: 03-5358540    פקס: 03-6352617 E-MAIL:S.ADIV.LAW@GMAIL.COM

  • ₪ 0 עד ₪ 50,000,000

    אפשרויות חיפוש נוספות