• Spain 16 France Israel america
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
נמצאו 0 results. להציג תוצאות?
חיפוש מתקדם

₪ 0 עד ₪ 50,000,000

אפשרויות חיפוש נוספות
we found 0 תוצאות
x
x

Your search results

זיכרון דברים

פורסם על ידי niro on מאי 5, 2015
| 0

בהתאם לחוק המקרקעין התשכ"ט- 1969 התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה רישום בכתב.
מומלץ מאוד שלא לחתום על זיכרון דברים ו/או על מסמך אחר אלא רק על הסכם המכר לאחר שנבדק, נוהל לגביו מו"מ ובוצעו בו השינויים הדרושים לטובתכם והכל על ידי עורך דין מטעמכם.
חתימה על זיכרון דברים או מסמך הבנות אחר, כמוה כחתימה על  חוזה מקרקעין לכל דבר וענין והיא תחייב את הצדדים החתומים עליו ובנוסחו המצומצם באופן שיגביל את הצדדים לאחר מכן בניהול המו"מ על הסכם המכר ותיצור מצב בו זכויותיהם של מי מהצדדים יפגעו באופן משמעותי. לדוגמא, הרוכש עלול לגלות בדיעבד פגמים ו/או מכשולים נסתרים בזכויות המוכר בדירה כגון עיקולים, שיעבודים, צווי הריסה הרובצים על הדירה וכיו"ב.

ביטולו של זיכרון הדברים עלול לגרור אתכם לפניות לבתי משפט ולהוצאות מיותרות ואף בתשלום פיצויי הפרה לצד שכנגד.

לא זו בלבד, מרגע שחתמתם על זיכרון הדברים, ואף אם לאחר מכן כלל לא נחתם הסכם מכר וזיכרון הדברים בוטל, עדיין יתכן ותחויבו לשלם למתווך שכר טרחתו (במידה והיה מעורב ב"עיסקה" ובהתאם לתנאים המצטברים כמפורט בחוק המתווכים) למרות שבסופו של יום לא יצאה העסקה אל הפועל.

לענין חובת הדיווח בגין העסקה רואות רשויות המס את מועד החתימה על זיכרון הדברים, כמועד העיסקה (גם אם נערך לאחר מכן הסכם מכר) וממועד החתימה על זיכרון הדברים מתחיל מנין הימים לצורך הגשת הדיווחים (טפסי מש"ח וכיו"ב), כאמור.

לסיכומו של ענין, אין להיחפז ולחתום על זיכרון דברים אלא יש להמתין בסבלנות ולחתום על הסכם מכר מפורט רק לאחר שעורך דין מטעמכם סיים לבצע את מלאכתו ואישר לכם לחתום על נוסחו הסופי של ההסכם.

כל הכתוב לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין לראות בו כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או כמתן חוות דעת. לקבלת ייעוץ משפטי יש להיוועץ בעורך- דין מומחה בתחום המקרקעין ובמיסוי מקרקעין.

 

  • ₪ 0 עד ₪ 50,000,000

    אפשרויות חיפוש נוספות