• Spain 16 France Israel america
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
נמצאו 0 results. להציג תוצאות?
חיפוש מתקדם

₪ 0 עד ₪ 50,000,000

אפשרויות חיפוש נוספות
we found 0 תוצאות
x
x

Your search results

כינוס נכסים

פורסם על ידי niro on מאי 5, 2015
| 0

מישכון הוא שיעבוד נכס כערובה לחיוב. הוא מזכה את הנושה להיפרע מן המשכון אם לא סולק החוב.
 במקרה שהזוכה לא נפרע מחובו ונאלץ לפנות לדרך של פירעון החוב באמצעות המימוש, כאמור לעיל, או במסגרת עיקול שהוטל על הנכס קודם לכן, מוגשת על ידי ב"כ הזוכה בקשה למימוש המשכון או המשכנתא במסגרת הלשכה להוצאה לפועל.
 כינוס הנכסים בלשכת ההוצאה לפועל הנו הליך שבמסגרתו מוסמך בעל תפקיד שנתמנה על ידי ראש ההוצאה לפועל לכונס נכסים (בדרך כלל ימונה עורך דינו של הזוכה), לתפוס ולמכור ("לממש") נכס של החייב (בדרך כלל נכס נדל"ני או רכב).
קיים כינוס נכסים גם בבית משפט אולם כעת נעסוק בהליך הכינוס בלשכת ההוצאה לפועל.

כתב המינוי
ב"כ הזוכה שמתמנה לתפקיד כונס נכסים לצורך המימוש מקבל כתב מינוי מאת ראש ההוצאה לפועל ותפקידו לתפוס חזקה במקרקעין ולמכרם לכל המרבה במחיר.
 על כונס הנכסים חלות חובות שונות לרבות חובות אמון, זהירות ונאמנות והוא משמש למעשה כזרועו הארוכה של ראש ההוצאה לפועל- OFFICER OF THE COURT.
 לאחר שכונס הנכסים קיבל כתב המינוי עליו לדאוג לרשום הערה בדבר מינויו בספרים בהם רשומות הזכויות לטובת בעלי הנכס (לדוגמא הערת אזהרה בדבר מינוי כונס נכסים בנסח הטאבו).
 כמו כן, על כונס הנכסים לתפוס חזקה בנכס עצמו ואף לעיתים הוא נדרש להגי בקשות לפינוי החייבים מדירתם.

חוות דעת שמאי
לאחר תפישת החזקה בנכס, דואג כונס הנכסים לקבל חוות דעת שמאית לגבי שווי הנכס הן במכירה רגילה ממוכר מרצון לקונה מרצון והן לגבי השווי במימוש מהיר היינו, מכירה מאולצת.
 מכירת זכויות בנכסים בכינוס נכסים לעיתים מגיעה לשווי הנמוך בין 10% ל- 20% משווי הנכס במכירה רגילה (תלוי בסוג הנכס ומיקומו). השמאות משמשת אומדן חשוב לראש ההוצאה לפועל לגבי שווי הזכויות בנכס ולצורך מתן אישור המכירה בסופו של הליך.

פרסום בעיתון
לאחר מכן, כונס הנכסים דואג לפירסום מודעה בעיתון בדבר "הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס". במודעה יצויינו פרטים אודות הנכס וכיצד ניתן לבקר בו וכן לגבי התנאים להשתתפות במכרז שיתנהל בין המציעים השונים לרכישתו והכל בכפוף לאישורו של ראש ההוצאה לפועל.
 בין התנאים להשתתפות במכרז יקבע המועד להגשת ההצעות לרכישת הנכס בצירוף שיק בנקאי בשווי 10% מגובה ההצעה.
 טופס הצעה למכרז / עותק מהסכם המכר ניתן לקבל במשרד הכונס.
 ההתמחרות בין המציעים
 בתום המועד האחרון שנקבע במודעה להגשת ההצעה מוזמנים המציעים להתמחרות במשרדו של עורך הדין, כונס הנכסים.

ההתמחרות היא מעין הליך של מכירה פומבית, כאשר המחיר ההתחלתי הוא בגובה ההצעה הגבוהה ביותר שנתקבלה על ידי המציעים השונים.
 בתום ההתמחרות נקבע הזוכה במכרז, הוא המציע שהצעתו היתה הגבוהה ביותר בהתמחרות.
 ויודגש, כי אין הליכי המכרז בהליכי כינוס נכסים בלשכת ההוצאה לפועל כפופים לדיני המכרזיםוכונס הנכסים אינו מחוייב לקבל את ההצעה הגבוהה היותר או כל הצעה שהיא.
 לאחר שנקבע הזוכה בהתמחרות, על כונס הנכסים לתת לבעל הנכס, החייב, הזדמנות לפדות את הנכס בסכום שאינו נופל מסכום ההצעה הגבוהה שנתקבלה.
אם בחר בעל העסק לפדות את הנכס, מוחזר אליו הנכס והמכרז מבוטל.

אם בעל הנכס ויתר על זכות הסירוב הראשונה שניתנה לו לפדות את הנכס, כאמור לעיל, פונה כונס הנכסים לקבל את אישורו של ראש ההוצאה לפועל למכירת הנכס למציע שהצעתו זכתה.

המשמעות של רכישת נכס בכינוס נכסים
 קניית נכס מכונס נכסים במסגרת הליכי כינוס נכסים בלשכת ההוצאה לפועל נחשבת לקנייה בטוחה משום שהנכס עובר לבעלותו של המציע שהצעתו זכתה במכרז על פי צו של ראש ההוצאה לפועל, כשהוא נקי מכל חוב, שעבוד, עיקול או זכות צד ג' כלשהי בהתאם לסעיף 34א' לחוק המכר.

יתרונות רכישה בכינוס נכסים בהוצאה לפועל 
 – בעלות נקייה בנכס לפי סעיף 34א' לחוק המכר.
 – מחירים נמוכים ממחיר השוק (בעיקר בפריפריה).

חסרונות רכישה בהליכי כינוס נכסים בהוצאה לפועל
 – מחיר שווי הזכויות לא ידוע.
 – מחירים הקרובים ואף לעיתים גבוהים ממחירי שוק לאחר ההתמחרות (בעיקר במרכז).
 – לעיתים החייב פודה החוב בעצמו והדבר יוביל לביטול המכרז.
 – הצעות גבוהות יותר מההצעה הזוכה יכולות לעצור ולשבש את הליך המכירה שאושרה וזאת במקרים חריגים ביותר בהם ניתן לשנות באופן דרסטי את המאזן של החוב. בכל מקרה תינתן לזוכה בהצעה הגבוהה ביותר הזדמנות נוספת להשוות הצעתו להצעה הגבוהה.

עצות מעשיות בנושא כינוס נכסים:
 – יש לדרוש ולקבל מעוה"ד כונס הנכסים עותק ההחלטה בדבר מינויו ככונס הנכסים בתיק ההוצאה לפועל בנוגע לנכס הספציפי.
 – כמו כן, לקבל מכונס הנכסים נסח טאבו או אישור זכויות לגבי הנכס עם הערה בדבר מינוי הכונס.
– לבקש לקבל עותק שמאות אפילו ללא המחיר לגבי המצב המשפטי , התכנוני והפיסי של הנכס.
– לדרוש לקבל מראש טיוטת הסכם המכר ולבדוק אותה באמצעות עו"ד מטעם הקונה ולשנות תנאי ההסכם על מנת להגן על הרוכש.
  לתשומת לב המציע/ הזוכה: במידה והזוכה לא עומד בתנאי המכרז ו/או הסכם הרכישה-יחולט העירבון.
ניתן למצוא מודעות "הזמנה להציע הצעות" בעיתונים יומיים (ב"גלובס" קיימת גם רשימת ריכוז נכסים בכינוס) ובאתרי אינטרנט.

רשימת אתרי אינטרנט העוסקים במכירות כינוסי נכסים:
 www.yad2.co.il/Nadlan/kones.php
www.konesonline.co.il
www.kinus.co.il

כל הכתוב לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין לראות בו כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או כמתן חוות דעת. לקבלת ייעוץ משפטי יש להיוועץ בעורך- דין מומחה בתחום המקרקעין ובמיסוי מקרקעין. 
 
 eyalg2@bezeqint.net