• Spain 16 France Israel america
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
נמצאו 0 results. להציג תוצאות?
חיפוש מתקדם

₪ 0 עד ₪ 50,000,000

אפשרויות חיפוש נוספות
we found 0 תוצאות
x
x

Your search results

מה רצוי לדעת לפני שחותמים הסכם שכירות

פורסם על ידי niro on מאי 5, 2015
| 0

מה רצוי לדעת לפני שחותמים על הסכם שכירות?
קובץ שאלות ותשובות לידיעת השוכר
ש: אני עומדת לשכור דירה והבעלים להעביר לי טיוטת הסכם שכירות. הסעיף הראשון בהסכם מתייחס לחוק הגנת הדייר, ובכותרת מצוין:"הסכם שכירות בלתי מוגנת". מהי שכירות בלתי מוגנת?
 ת: מטרתם של דיני הגנת הדייר באה להבטיח דיירים בדירות ובעסקים שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב – 1972, חל על שכירותם, בין השאר, מפני פינוי ושיעור דמי שכירות הנגבים מהם שלא פי החוק.
 ש: אני גרה בדירה שכורה. בימי הגשם חדרו מים, ובכל הבית מופיעים סדקים. בעל הבית דורש שאצבע את הדירה לפני שאני עוזבת את הדירה. האם עלי לצבוע את הדירה?
 ת: סעיף 3 לחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 (להלן:"חוק השכירות") קובע, כי:"פרטים של חוזה שכירות שלא נקבעו בהסכם בין הצדדים יהיו לפי הנוהג שהצדדים להסכם ראו אותו כמקובל עליהם בעיסקאות קודמות שביניהם, ובאין נוהג כזה – לפי הנוהג שצדדים סבירים רואים אותו כחל בעיסקאות מאותו סוג".
על כן, אם קיימת הוראה בהסכם השכירות, לפיה אין חובה על השוכר לצבוע את הדירה לפני עזיבתו, הרי שהשוכר לא יהא מחויב לצבוע את הדירה. ואולם, במקרה בו הסכם השכירות שותק בעניין זה ועל פי הנוהג בחוזה שכירות, על שוכר דירה לסייד את הדירה המושכרת עובר לפינויה, או אז יהא על השוכר לסייד את הדירה.
 ש: אני עוזבת את הארץ בעקבות הצעת עבודה. ביקשתי מהמשכיר לעזוב את הדירה, לפני שנסתיימה תקופת השכירות. המשכיר מסרב לאפשר לי לסיים את ההתקשרות, אלא אם אשלם בעבור כל תקופת השכירות. האם הוא צודק?
 ת: סעיף 22 לחוק השכירות קובע, כי:" השוכר אינו רשאי להעביר לאחר את הזכותלהחזיק ולהשתמש במושכר או להשכירו בשכירות-משנה, אלא בהסכמת המשכיר….".
 מלשון הסעיף עולה, כי במקרה בו המשכיר סרב לביצוע העסקה מטעמים בלתי סבירים רשאי השוכר להעביר את השכירות בלא הסכמת המשכיר כאמור.
 ש: אני גרה בשכירות בדירת 5 חדרים. דירתי נפרצה ודלת הפלדלת ניזוקה כך, שאי אפשר היה לתקן אותה ונאלצתי להחליפה בדלת פלדלת חדשה. מי צריך לשאת בהוצאות החלפת הדלת?
 ת: על פי סעיף 7 לחוק השכירות משכיר חייב, תוך זמן סביר לאחר שקיבל דרישה לכך מהשוכר, לתקן במושכר, כל דבר השולל או המגביל הגבלה של ממש את השימוש במושכר לפי ההסכם או לפי המקובל בנסיבות, למעט פגם שהשוכר אחרי לו על פי חוק.
ככל שפנית למשכיר בדרישה לתיקון הדלת, וזה האחרון לא נאות לתקן את הדלת כאמור תוך זמן סביר, הרי שהינך רשאית לתקן בעצמך את הטעון תיקון ולדרוש מהמשכיר את עלות התיקון.

ש: אני עומד לשכור דירה והמשכיר דורש ששני אנשים יערבו להתחייבויותיי כלפיו.
אילו השלכות יכולות להיות לכך ומה משמעות עניין הערבות?
 ת: ערבות היא התחייבות של אדם, כלפי אדם שני, הוא הנושה, לכך שגורם שלישי,
החייב, יקיים את חיוביו כלפי הנושה, ואם לא יקיים – יוטל החיוב על הערב.
 רוצה לומר, במידה ולא תעמוד בהתחייבויותיך כלפי המשכיר על פי הסכם השכירות, הערבים ידרשו לסלק במקומך את חובותיך למשכיר.
 סוף דבר, אני ממליצה להימנע מלחתום על הסכם שכירות מבלי שהבנתם את המשמעויות וההשלכות שיש לעניינים העולים מתוך ההסכם הנ"ל. במידה ובחרתם לחתום על הסכם שכירות, רצוי לעשות כן כאשר הנכם מיוצגים על ידי עורך דין.
 רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
המשרד מספק קשת רחבה של שירותים משפטיים מקצועיים ואיכותיים בתחום המסחרי והאזרחי על כל היבטיו, לרבות ייצוג בעסקאות מקרקעין משלב המו"מ ועד להשלמת העסקה וסוגיות המס, ייצוג בעסקאות מכירה ורכישת דירות, שכירות, מגרשים, ייצוג רוכשי דירות מקבלנים, ייצוג בעסקאות על פי תמ"א 38 וייצוג משפטי בכל הערכאות והגופים המנהליים השונים. המשרד משרת לקוחות פרטיים ועסקיים, בארץ ובחו"ל. לקוחותינו זוכים לליווי אישי וצמוד בכל פעילויותיהם ובכלל זה, במהלך כל עסקה רלוונטית ו/או מיזם, משא ומתן, סכסוך והליכים משפטיים באשר הם.
כתובת ופרטי התקשרות: שירלי כהן – אדיב ע ו ר כ י ד י ן ד"ר אליהו 1, תל – השומר רמת גן 52621 טל: 03-5358540  פקס: 03-6352617 E-MAIL:S.ADIV.LAW@GMAIL.COM