• Spain 16 France Israel america
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
נמצאו 0 results. להציג תוצאות?
חיפוש מתקדם

₪ 0 עד ₪ 50,000,000

אפשרויות חיפוש נוספות
we found 0 תוצאות
x
x

Your search results

מס רכישה

פורסם על ידי niro on מאי 5, 2015
| 0

רוכש דירת מגורים ישאף לחסוך במס רכישה שחל עליו ורשאי לנצל לטובתו כל הוראה שבדין. 
החל משנת 2000 מס הרכישה החל על דירת מגורים יחושב על פי שני מסלולים אפשריים של מדרגות מס:
א. שתי מדרגות מס: 3.5%, 5%.
ב. שלוש מדרגות מס: 0.5%, 3.5%, 5%.
המדרגות מתעדכנות 4 פעמים בשנה ביום ה-16 לחודשים ינואר, אפריל יולי ואוקטובר. 
פטור ממס רכישה
בהתאם לתיקון  147 לפקודת מס הכנסה ניתן פטור על רכישת דירת מגורים יחידה.
(תחולה: 1.7.05- 31.12.07, הפטור הוארך עד תום שנת 2007)
מדרגות מס הרכישה המעודכנות (החל מ- 16.10.07 ועד 15.01.08):
דירת מגורים יחידה:

עד 634,650 ₪- 0.0% (פטור).
מ- 634,650 ₪ ועד 787,000 ₪- 3.5%.
מעל 787,000 ₪- 5%.

דירת מגורים נוספת:

עד 787,000 ₪- 3.5%
מעל 787,000 ₪- 5%.

מדרגות מס רכישה לעולה חדש:

עד 1,187,840 ₪- 0.5%.
מעל 1,187,840 ₪- 5%.

 משק חקלאי:

עד 242,955 ₪- 0.5%.
מעל 242,955 ₪- 5%.

רוכש דירה נוספת
בכל רכישת דירה (שאינה זכאית לחישוב לפי שלוש מדרגות מס) ישולם מס רכישה לפי שתי מדרגות מס שהראשונה 3.5% והשניה 5%. 
רוכש דירה יחידה
הרוכש דירה שהיא דירתו היחידה בארץ, או שימכור את דירתו האחרת, שהיתה דירתו היחידה עד הרכישה, בתוך 24 חודשים ממועד רכישת דירתו החדשה או אם היתה רכישת הדירה מקבלן- ימכור דירתו האחרת בתוך 12 חודשים מהמועד שיקבל החזקה על פי הסכם המכר עם הקבלן, יזכה לשלם מס מכירה מופחת
המס המופחת יחושב לפי שלוש מדרגות מס שהראשונה היא בשיעור 0.5% ואולם לאור תיקון 147 לפקודת מס ההכנסה המדרגה הראשונה פטורה מתשלום. 
רכישת דירת נופש חייבת במס רכישה בשיעור 5% (לפי הגישה הרווחת בפסיקה) מאחר ודירת נופש אינה בגדר דירת מגורים לעניין חבות במס רכישה. משכך, דירת נופש גם לא תחשב כדירה נוספת השוללת דירה יחידה.

כל הכתוב לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין לראות בו כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או כמתן חוות דעת. לקבלת ייעוץ משפטי יש להיוועץ בעורך- דין מומחה בתחום המקרקעין ובמיסוי מקרקעין.

  • ₪ 0 עד ₪ 50,000,000

    אפשרויות חיפוש נוספות