• Spain 16 France Israel america
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
נמצאו 0 results. להציג תוצאות?
חיפוש מתקדם

₪ 0 עד ₪ 50,000,000

אפשרויות חיפוש נוספות
we found 0 תוצאות
x
x

Your search results

מקבלים מפתח

פורסם על ידי niro on מאי 4, 2015
| 0

יום המסירה מתקרב אל תחכו סתם שהוא יגיע. קיבעו עם נציג הקבלן פגישת מסירה מקדמית כ 20 – 30 יום לפני מועד המסירה הרשמי. הרי אין ספק שיהיו לכם הערות ותמצאו אי אלו פגמים, ליקויים או אי התאמות. רצוי שמיד עם עריכת פרוטוקול המסירה הרשמי תקבלו מפתח, דהיינו חזקה בדירה ( בתנאי כמובן שהשלמתם את תשלומיכם לקבלן ). למה לכם שבעלי מקצוע יתרוצצו בדירה בתהליך כניסתכם או בתהליך הכנתה על ידכם לכניסה. רוב הפגמים ניתנים לגילוי ולתיקון זמן די רב לפני המסירה. בפגישה מקדימה זו בדקו קודם כל היטב התאמת הדירה לתוכניות מכר ולמפרט. ציינו כל אי התאמה, על כל פנים לדעתכם, וכל פגם הנראה לעין. בקשו לתקן עד למועד המסירה הרשמי/החוזי.
ביום המסירה החוזי עליכם להתכונן לסיור מקיף. המלצתי היא לוודא בעוד מועד שהקבלן כבר קיבל את האישורים הדרושים לאכלוס או שהגיש את הבקשה לכל הרשויות שהן:
 פיקוד העורף לעניין הממ"דים וכן'.
חברת חשמל לכל המערכת והלוחות.
בזק ומכבי אש למערכת התקשורת ולמערכות הבטיחות והמילוט.
מכון התקנים לעמידה בדרישות התקן.
 
ברגע שאישורים אלה נמצאים יחד עם כל האישורים המעידים כי הקבלן עמד בתנאי ההיתר, הרשות המקומית תוציא אישור אכלוס שיאפשר חיבור קבוע של חשמל ומים ואפשרות קבלת מונים.
 במעמד הסיור בדירה לקבלתה על ידכם יש לבדוק הכול לפרטי פרטים. יתכן ובחלק מהדברים לא תהיה לכם הזדמנות נוספת. עיברו עם נציג הקבלן בדירה, פיתחו הכול, הפעילו הכול, חפשו פגמים גלויים או סמויים. בדקו התאמה למסמכי המכר. חשוב לרשום הכול במסמך מסירה ולקבל העתק. על פי רוב הדברים שנרשמים הקבלן מתחייב לתקן. אם הסדרתם כל התחייבויותיכם כלפי הקבלן והרשויות ( מס רכישה למשל ) תהיו זכאים לקבל את מפתחות הדירה, לכניסה, לתיבת הדואר וגם את כל תעודות האחריות ( דוד, מזגן, אינטרקום וכו' ).
מה לבדוק בסיור בדירה? הפעילו את ההיגיון והצטיידו בתכניות ובמפרט. כללית:
 1.דלתות, חלונות, ידיות, תריסים.
2.ריצוף וחיפוי – צבע, מילוי פוגות ( מישקים ), אחידות ושלמות.
3.גימור ברמה נאותה של טיח, סיוד, צביעה, אבזור.
4.מטבח וכלים סניטריים – שבר, צירים ועגלות, איכות האיטומים, רובה בקרמיקה.
5.מערכות: הפעילות כל הפועל בחשמל ככל האפשר, תאורה, תריסים חשמליים, דוד, מזגן, וכל מערכת או מכשיר נוסף משמעותי.
6.רכוש משותף והצמדות: לרבות חניה, גג וכן הצמדות לדירה כגון מחסן.
 
המשך קרא/י בספר
עכשיו נשארה רק חגיגת חנוכת הבית!